BJERG & GRØNDAHL

De to partnere – Jørgen Bjerg og Palle Grøndahl – har valgt at ændre navnet på deres konsulentvirksomhed fra Vesko til BJERG & GRØNDAHL.

BJERG & GRØNDAHL arbejder med produktivitet, vedligehold og energi. For os er det vigtigt, at vores ydelser sammensættes, så de understøtter den enkelte kundes ønsker.

Vores løsninger bygger på tydelige målsætninger, effektive og brugervenlige systemer, der via dygtige medarbejdere og kompetent ledelse giver kunden den gode business case.

Vi tror på at de gode løsninger fremtidssikres via en velfunderet teoretisk tilgang, samtidig med at de er så simple, at de genererer valid data. Derigennem skabes det bedste udgangspunkt for kundens udvikling og konkurrencekraft.

Udklip